skip to Main Content

Correctie van de neus (Rhinoplastiek)

Het eerste consult staat volledig in het teken van een inventarisatie van uw wensen over het uiterlijk van de neus en eventueel aanwezige neusklachten. U kunt van mij verwachten dat ik tijdens dit consult goed naar u luister en uw neus grondig zal nakijken. Vervolgens leg ik u uit wat in uw specifieke geval de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn van een operatieve neuscorrectie. Foto’s en fotobewerking over het evt. resultaat, zijn een belangrijk hulpmiddel. Ik vind het belangrijk dat het operatieplan door u en door mij samen tot stand is gekomen, zodat uw wensen en verwachtingen zo veel mogelijk aansluiten bij wat er technisch mogelijk is. Als KNO-arts, gecertificeerd in plastische aangezichtschirurgie gaat mijn aandacht niet alleen uit naar het mooier maken van uw neus, maar ook naar het behoud of soms zelfs verbetering van uw neusademhaling.

Een mooie neus is naar mijn mening een neus die goed in uw gezicht past, niet opvalt, stevig en doorgankelijk is en waarvan uw omgeving niet opmerkt dat eraan is geopereerd. Om dit te realiseren maak ik gebruik van moderne en duurzame operatietechnieken. Een neuscorrectie is één van de meest complexe operaties in het gelaat omdat elke neus weer anders is qua bouw. Een neuscorrectie is daarom professioneel maatwerk waarbij het maximaal haalbare eindresultaat per persoon kan verschillen. Naast een goed uitgevoerde operatie is het eindresultaat mede afhankelijk van uw lifestyle, algehele gezondheid, het huidtype en wondgenezing.

Procedure

Onderzoek
Bij het onderzoek wordt het hele gezicht betrokken, waarbij we met name kijken naar de harmonie van de verschillende onderdelen en naar de asymmetrie in voor-achterwaartse richting en de kin gezien van opzij. (figuur 1) Soms kan een relatief grote neus gecamoufleerd worden met een eenvoudige kin opbouw. Immers, wanneer een kin naar achteren staat, doet dit de neus geprononceerder lijken. (zie figuur 2) Asymmetrieën in het gelaat zijn belangrijk, omdat deze vaak niet kunnen worden gecorrigeerd. Bovendien kunnen zij reden zijn van een schijnbare scheefstand van de neus, voor en na de operatie.


Figuur 1

We zullen de neus van verschillende hoeken voor de operatie onderzoeken. In voor-achterwaartse richting moet de neus binnen parallelle lijnen liggen, getrokken vanuit de binnenooghoek naar de neusvleugels. Van de basis gezien moet de neuspunt idealiter als een driehoek overkomen en de neusgaten symmetrisch van vorm en grootte zijn.


Figuur 2

Neuschirurgie of kinimplantaat?
Uw neus kan groter lijken dan deze eigenlijk is vanwege de andere gelaatstrekken. De neus in deze 3 profielen is identiek, maar lijkt totaal verschillend. Het linker gezicht, met een normale kaakstructuur, heeft de meest aantrekkelijke vorm. De neus aan de rechter zijde lijkt uit te steken vanwege de naar achtereren lopende kaaklijn.

Kinimplantaat 
Degene die met een operatie een grotere neus minder wil doen opvallen is vaak verbaasd dat er een kinimplantaat wordt voorgesteld. Dit komt omdat een zwakke kin de neus meer uitgesproken doet lijken.

Om een neusprobleem te analyseren, gebruiken we foto’s vanuit verschillende hoeken. Profielopnamen tonen de relatie tussen wenkbrauwen, neus en kin en helpen ons te bepalen in welke mate de neuspunt buiten het gezicht staat en of de neuspunt naar boven of beneden is gedraaid. In voor-achterwaartse richting kan een eventuele scheefstand of asymmetrie duidelijk naar voren komen. Ook de breedte van de verschillende onderdelen van de neus wordt duidelijk. De neus ligt idealiter tussen twee lijnen die vanuit de binnenste ooghoek naar beneden zijn getrokken. Scheefstand kan wijzen op een scheef tussenschot. Vanuit een basisopname kan de neuspunt er driehoekig uitzien met symmetrische neusgaten in vorm en grootte. De middellijn van de neusbasis moet recht zijn. Ook de breedte van de neusbasis moet binnen de binnenste ooghoeken vallen. Een driekwart-opname laat vaak het beste zien, hoe de neus staat ten opzichte van de wang en andere benige en kraakbenige onderdelen.

Operaties aan de neus kunnen het beste worden verricht wanneer een patiënt is uitgegroeid (vaak 16-17 jaar). Echter, met de leeftijd verandert toch ook de neus; kraakbeentjes worden dunner en verliezen hun elasticiteit. Bovendien kan de neuspunt iets lager komen te staan. Daarom wordt rhinoplastiek ook op latere leeftijd uitgevoerd.

De operatie
Afhankelijk van de situatie wordt meestal algehele verdoving, en soms plaatselijke verdoving gebruikt. Patiënten kunnen zich van de ingreep vaak nog maar weinig herinneren. De operatie duurt gemiddeld anderhalf tot twee uur. Het ziekenhuisverblijf varieert van één tot twee dagen. De noodzakelijke huidsnedes liggen in principe aan de binnenkant van de neus. Afhankelijk van de te corrigeren afwijking, kan ook aan de buitenkant tussen de beide neusgaten een huidsnede (van vijf millimeter) worden gelegd. (zie figuur 3) Met deze huidsnede wordt de huid van neuspunt en neusrug opgelicht, om vervolgens het neusskelet opnieuw te vormen en op zijn plaats te zetten. Aan de huid zélf wordt dus niet geopereerd Uiteindelijk is het litteken van deze huidsnede nauwelijks zichtbaar.


Figuur 3

Incisies voor neuschirurgie
Een extreem dunne huid is een beperking, omdat eventuele onvolkomenheden op den duur zichtbaar kunnen worden. Een dikke huid heeft als beperking, dat het zich slecht aanpast en aangebrachte veranderingen op den duur minder goed te zien zijn. Een dikke huid zal zich alleen bij een stevig groot kraakbeenskelet nog redelijk aanpassen. Bij de meeste mensen ligt het huidtype tussen beide extremen in. Indien er eerder is geopereerd, kan de huid onregelmatig van dikte zijn geworden. Dat kan het bij een volgende operatie moeilijk maken om een en ander glad te krijgen.
Na het neusskelet te hebben gecorrigeerd, wordt de huid weer teruggelegd en worden de snedes gehecht. Aan de binnenzijde en buitenzijde van de neus worden vrijwel uitsluitend oplosbare hechtingen gebruikt. Zeer zelden is het nodig om aan de binnenzijde van de neus twee plastic steunplaatjes te plaatsen. In dat geval moeten ook deze naderhand worden verwijderd. Aan het eind van de operatie plakken we de neus af met pleisters en brengen we een plastic kapje aan. Gedurende één dag blijven twee zachte strookjes van schuimrubber achter in de neus.

Na de operatie

De operatie veroorzaakt weinig pijn. Mensen hebben over het algemeen meer last van de oorschelp (na oogsten van oorschelpkraakbeen) dan van de neus. De zwelling in en rond de neus geeft wel een opgezet gevoel. De ogen zitten soms door de zwelling de eerste twee, drie dagen helemaal dicht. Dit is sterk individueel bepaald. Na tien tot veertien dagen zijn de ogen nauwelijks nog blauw of gezwollen. De neustampons worden meestal al de volgende dag verwijderd. Ook eventueel oorverband wordt er na een dag afgehaald. De plastic plaatjes en het plastic kapje kunnen over het algemeen binnen tien dagen worden verwijderd. Binnen twee weken kunt u weer redelijk door de neus ademen. De meeste mensen hervatten hun werk en sociale activiteiten na twee weken. Dan is ook een belangrijk deel van de zwelling verdwenen. Vermijd overmatige lichaamsinspanning gedurende drie tot zes weken na de ingreep.

Wat kunt u verwachten?

Kort na de operatie kan al een aanzienlijke verbetering van de neusvorm te zien zijn. Binnen twee tot drie weken ziet de ‘nieuwe’ neus er nog beter uit, alhoewel deze nog enigszins gezwollen zal zijn. Het mooie van neusoperaties is, dat de vorm van de neus in de loop van de maanden verder zal verbeteren naarmate de zwelling minder wordt. Daarom zal ik u vragen om een jaar na de operatie nog eens terug te komen. Door verplaatst of ingebracht kraakbeen kan met name de neuspunt langere tijd vaster minder flexibel aanvoelen. Door de huidsnedes kan de neuspunt over een klein gebied iets verdoofd zijn. Eventuele littekens zullen dan nauwelijks meer zichtbaar zijn. Realiseert u zich dat het resultaat kan worden beperkt door bijvoorbeeld de contour en de vorm van het gezicht, of door een dikke huid die zich moeilijk laat aanpassen. Ook problemen die zijn ontstaan bij eerdere operaties kunnen van invloed zijn op het resultaat. Deze moeilijkheden kunnen toch vaak grotendeels worden opgelost.

Neus correctie met fillers ("liquid nose job")

Mocht u nog niet toe zijn aan en chirurgische neuscorrectie dan is een behandeling met fillers eventueel een optie. Geen narcose, geen pleisters en direct zichtbaar.

Middels een filler op basis van het lichaamseigen hyaluronzuur kunnen knobbels, deuken of andere oneffenheden op of in uw neus vaak prima worden aangepakt. Ook de storende bobbel op de neusrug kan afhankelijk van de situatie gecorrigeerd worden. Het effect van deze behandeling is direct toonbaar en houdt ongeveer een jaar aan.
Bij het ouder worden kan het uiteinde van uw neus naar beneden zakken. Met een klein beetje filler in het puntje van de neus, komt deze weer iets omhoog te staan. Kleine moeite, groot plezier!

Specialist in aangezichtschirurgie

Back To Top