skip to Main Content

Oren worden over het algemeen niet als belangrijk schoonheidsattribuut beschouwd. Toch hebben ze invloed op het gehele uiterlijk. Mooie oren vallen niet op en zijn in goede harmonie met de rest van het hoofd en gelaat. In het algemeen prefereren wij dat de oren dicht bij het hoofd staan en in voor-achterwaarde richting van de wenkbrauw tot de neusbasis te zien zijn.

 Oren die buiten proportie zijn in verhouding tot de rest van het gelaat, kunnen onaardige opmerkingen oproepen. De meest voorkomende afwijking is dat de oren ver van de zijkant van het hoofd afstaan. Dit trekt soms veel aandacht, wat de schoonheid van zelfs de meest aantrekkelijke persoon kan verminderen. Daarbij kunnen de oren zélf heel groot zijn.

Onderontwikkeling komt ook voor, maar dit is veel zeldzamer. Omdat elk oor zich onafhankelijk van het andere oor ontwikkelt, is het niet ongewoon dat het ene oor meer uitstaat dan het andere, of iets anders van vorm is. Overigens kunnen oorproblemen erfelijk zijn. Oren die te groot, misvormd of ongelijk zijn, kunnen eventueel worden gecorrigeerd

Ook oorlellen hebben verschillende vormen en groottes. Met de leeftijd worden ze groter. Soms bestaat er een asymmetrie. Ook dit is eventueel chirurgisch te behandelen. De operatie waarmee de oorschelpen dichter bij het hoofd worden geplaatst, wordt wel otoplastiek genoemd. Andere afwijkingen van de oorschelp kunnen eventueel tegelijkertijd worden gecorrigeerd. Een dergelijke operatie is mogelijk vanaf het vijfde levensjaar

De oren hebben dan vrijwel de volwassen grootte bereikt. Het kraakbeen van de oorschelp is dan bovendien stevig genoeg om gevormd te worden. Om vervelende plagerijen te voorkomen, kan de ingreep het beste vóór het zevende levensjaar worden verricht. Bij volwassenen kan de operatie op elke leeftijd worden uitgevoerd. Opmerkelijk is dat de verandering van vorm het gehoor niet beïnvloedt.

Geavanceerde technieken maken het mogelijk om ook zeer ernstige oorschelpproblemen te behandelen. Wanneer de oorschelp niet of nauwelijks is aangelegd, kan een nieuw oor worden gevormd. Dit vergt echter diverse uitgebreide operaties.

Procedure

Voor een otoplastiek komen volwassenen en kinderen één dag in het ziekenhuis. De procedure duurt ongeveer 1 ½  uur. Bij kinderen is algehele narcose noodzakelijk. Bij volwassenen kan de ingreep zowel onder plaatselijke, als onder algehele verdoving worden uitgevoerd. De operatie wordt verricht met een snede achter het oor, die verborgen ligt in de natuurlijke plooi. De huid wordt aan de achterzijde losgemaakt. Vervolgens wordt de bovenste vouw van het oor versterkt en het middengedeelte iets naar het hoofd geplaatst met behulp van permanente hechtingen. Soms wordt het kraakbeen aan de voorzijde iets ingekrast om de spanning op de hechtingen te verminderen, zodat de vorm langdurig is gegarandeerd. De huid wordt met oplosbare hechtingen of huidlijm gesloten.

Na de operatie

Het oor kan na de operatie pijnlijk zijn. Het smalle litteken ligt achter de oorschelp en zal dus nauwelijks te zien zijn. Wel kan het oor nog twee weken verkleurd en gezwollen zijn. Dit moet in de eerste paar dagen wegtrekken. Indien verkleuring of zwelling toenemen, moet u contact met ons opnemen. Wij willen dan een infectie kunnen uitsluiten. Het oor kan nog enkele weken gevoelig zijn. De oren worden een tot twee dagen verbonden waardoor ze de eerste weken nog iets te dicht bij hoofd kunnen staan. Soms kan door zwelling achter het oor juist het oor naderhand de eerste tijd iets afstaan.

De zwelling zal op den duur vanzelf wegtrekken. De huid achter het oor kan langere tijd gezwollen blijven, dit trekt voor het grootste gedeelte weg en is dan geen probleem meer. Wij halen het “te veel” aan huid tijdens de operatie juist niet weg, omdat dit de kans op littekenvorming sterk vergroot. Kinderen gaan meestal na een week weer naar school. Volwassenen voelen zich vaak fit genoeg om na twee of drie dagen weer aan het werk te gaan. Vier dagen na de operatie kunt u uw haar weer wassen. Vermijd zware lichamelijke inspanning tot drie weken na de operatie.

Een nadeel van de gebruikte (niet-oplosbare) hechtingen is, dat deze soms door de huid heen zijn te voelen. Indien deze ‘knoopjes’ inderdaad door de huid heen steken, is het zinnig om deze bij ons op de polikliniek kort af te laten knippen of te laten verwijderen. Ondanks dit ongemak verkiezen we deze techniek boven andere methoden, omdat we hiermee een optimale controle hebben tijdens de ingreep.

Wat kunt u verwachten

Omdat de visuele en psychologische verbetering door de operatie goed is, blijkt de procedure erg dankbaar, zowel voor de patiënt als voor de chirurg. Soms zijn de oren weliswaar verbeterd, maar hadden ze iets sterker mogen worden gecorrigeerd. Dit is toch acceptabel, omdat een eventuele over-correctie daarentegen vaak moeilijk is te verhelpen. Uiteindelijk opereer ik één op de veertig patiënten nog eens. Het zal duidelijk zijn dat absolute symmetrie redelijkerwijs niet mag worden verwacht. Ook twee ‘normaal’ staande oorschelpen zijn nooit helemaal gelijk.

Back To Top